งานหล่อโลหะ

มู่เล่ย์ก้าน 16นิ้ว , จำหน่ายมู่เล่ย์ก้าน 16นิ้ว , ผลิตมู่เล่ย์ก้าน 16นิ้ว,  งานหล่อโลหะ, งานกลึงโลหะ

 

 


งานกลึงโลหะ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับงานกลึงโลหะ คือการสัมผัสน้ำมันหล่อลื่น คนงานมักไม่สนใจที่จะปกป้องตัวเองและหลีกเลียงจากการสัมผัส น้ำมันหล่อลื่นเป็นส่วนประกอบของน้ำมันพื้นฐาน ที่มาจากน้ำมันดิบกับสารเติมแต่ง ซึ่งเป็นพวกตัวทำละลายและสารโลหะหนัก การสัมผัสน้ำมันเป็นเวลานาน ทำให้ผิวหนังอักเสบเรื้อรัง รักษาหายได้ยากถ้าไม่หลีกเลี่ยงการสัมผัส โดยสวมถุงมือหรือเปลี่ยนไปทำงานอย่างอื่น และยังต้องระวังการกระเด็นเข้าตาด้วย นอกจากอันตรายจากการสัมผัสน้ำมันแล้ว ในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องกลึง การตัดชิ้นงานอาจทำให้เศษโลหะกระเด็นเข้าตาหรือบาดมือได้ อีกทั้งยังต้องระมัดระวังเวลาตรวจเช็คระบบส่งกำลังด้วยสายพาน ปิดฝาครอบสายพานทุกครั้งที่ตรวจเช็คแล้ว ความร้อนก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ควรระวัง เช่น ชิ่นงานที่เกิดความร้อนขณะกลึง และความร้อนของระบบ ทำให้ละอองน้ำมันหล่อลื่นกระเด็นเข้าตาหรือถูกผิวหนังได้ ในการทำงานจึงควรสวมถุงมือและแว่นกันการกระเด็นเพื่อความปลอดภัย

การกลึง Turning Operation

งานกลึง คือ การตัดโลหะโดยให้ชิ้นงาน ( work  piece) หมุนรอบตัวเอง โดยมีดกลึงเคลื่อนที่เข้าหาชิ้นงาน  การกลึงมีสองลักษณะใหญ่คือ

การกลึงปาดหน้า คือ การตัดโลหะโดยให้มีดตัดชิ้นงานไปตามแนวขวาง (across the work)

การกลึงปอก คือ การตัดโลหะโดยให้มีดตัดเคลื่อนที่ตัดชิ้นงานไปตามแนวขนานกับแนวแกนของชิ้นงาน

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดกระบวนการของการกลึงปอกคืออัตราป้อน (Feed Rate) ความเร็วตัด (Cutting Speed) ระยะป้อนลึก (Depth of Cut)  มีดกลึง (Cutting Tool)  และชิ้นงานที่ต้องการทำการตัดเฉือน (Workpiece) และเมื่อมีกระบวนการในการกลึงปอกเกิดขึ้น  ผลที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือ ขนาดของชิ้นงาน (Workpiece Dimension)  ความละเอียดของผิวชิ้นงาน (Surface Roughness)  เศษกลึง (Chip) การสึกหรอของมีดกลึง (Tool Wear)
ปัจจัยที่สำคัญของงานกลึงปอกด้วยมีดกลึงอินเสิร์ท  
ตามที่กล่าวไว้แล้วว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดกระบวนการ ของการกลึงปอก คือ  อัตราป้อน (Feed Rate)
ความเร็วตัด (Cutting Speed) ระยะป้อนลึก (Depth of Cut) มีดกลึง (CuttingTool) และชิ้นงานที่ต้องการทำการตัดเฉือน  (Workpiece) ในการกลึงปอกด้วยมีดกลึงอินเสิร์ทก็จะต้องประกอบด้วยปัจจัยหลัก  5  ปัจจัยนี้เช่นเดียวกัน
นอกจากนี้แล้วในการกลึงปอกด้วยมีดกลึงอินเสิร์ทยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกที่สำคัญซึ่งควรนำมาพิจารณา ปัจจัยที่สำคัญทั้งหมดที่ใช้ในงานกลึงปอกด้วยมีดกลึงอินเสิร์ทที่
-    เงื่อนไขของคมตัด (Edge  condition)
-    ความยาวของคมตัด (Edge  length)
-    วิธีการจับยึดชิ้นงาน (Work  holding  method)
-    ส่วนประกอบของวัสดุ (Component  material)
-    ความหนาของเม็ดมีด (Insert  thickness)
-    เกรดของเม็ดมีด (Insert  grade)
-    อายุของการสึกหรอ (Wear  lift)
-    มุมตัด (Approach  angle)
-    กำลัง (Power)
-    น้ำหล่อเย็น (Coolant)
-    ต้นทุนของคมตัด (Edge  cost)
-    การหักเศษ งานหล่อโลหะ (Chip  breaker)
-    รัศมีปลายมีด (Nose  radius)
-    มุมประกอบของใบมีดกลึง (Included  angle)
-    อัตราป้อน (Feed  rate)
-    ระยะป้อนลึก (Depth  of  cut)
-     ความเร็วรอบ (RPM)
 

 

สนใจติดต่อ
ยูนิแมชชีน บจก.
149/258 หมู่ 13 ซ.เพชรเกษม 95 ถ. เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : +662 840 5757-9 , +668 9816 7274
โทรสาร : +662 840 5566
อีเมล : sales@thailandmachining.com,pennapa@thailandfoundry.com
เว็บไซต์ : www.thailandmachining.com
เว็บไซต์ : unimachine.brandexdirectory.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “งานหล่อโลหะ”

Leave a Reply

Gravatar