ตู้สวิทซ์บอร์ด

ตู้สวิทซ์บอร์ด,
ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ดคุณภาพสูง,
เอ็น พี ที อีเลคทริค ซัพพลาย บจก.


 

ตู้สวิทซ์บอร์ด

อุปกรณ์ประกอบ สำหรับตู้สวิตช์บอร์ด ได้แก่

1. Current Transformer (CT) 
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการวัดกระแสไฟฟ้าโดยต่อร่วมกับแอมมิเตอร์ CT ที่มีใช้ในท้องตลาดจะมี 2 กลุ่ม คือ อัตราส่วนต่อ 1 และอัตราส่วนต่อ 5 ที่ใช้ในตู้สวิทช์บอร์ดนิยมใช้อัตราส่วนต่อ 5 เช่น 50/5, 100/5, 300/5 เป็นต้น ปกติจะเลือก CT ตาม ขนาดของเมนเบรกเกอร์ โดยเลือกไม่ต่ำกว่า พิกัดของเมนเบรกเกอร์เช่น เมนเบรกเกอร์ที่มีขนาด 100A. ก็จะเลือก CT ขนาด100/5A. ข้อควรระวังในการใช้ CT คือ ห้าม เป็ดวงจรด้าน Secondary ของ CT เนื่องจากจะเกิดแรงดันสูงตกคร่อมขดลวด และทําให้ CT ไหม้ได้ หากไม่ใช้งานต้องลัดวงจรขั้วทั้งสองของ CT เสมอ

2. Selector Switch 
จะใช้ร่วมกับ CT และ Panel Ammeter เพื่อวัดกระแสในตู้สวิทช์บอร์ด ส่วน Voltmeter Selector Switch จะใช้ร่วมกับ Panel Voltmeter เพื่อวัดแรงดันภายในตู้ การต่อวงจรให้ดูจากไดอะแกรมที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ เพราะแต่ละยี่ห้อ ก็อาจมีวิธีการ ต่อที่แตกต่างกัน

3. Pilot Lamp
เป็นหลอดที่แสดงสถานการณ์ทํางาน เพื่อบอกให้รู้ว่ามีไฟจ่ายเข้ามายังตู้สวิทช์บอร์ดหรือไม่ Pilot Lamp มี 2 แบบ คือ - แบบมีหม้อแปลงแรงดัน - แบบไม่มีหม้อแปลงแรงดัน แบบมีหม้อแปลงแรงดันจะลดแรงดันให้ต่ำลง เพื่อให้เหมาะสมกับแรงดันหลอด เช่น 220/6.3V. เป็นต้น

4. Fuse
ฟิวส์เป็นหลอดแก้ว ใช้ป้องกันวงจรเครื่องวัดไฟฟ้าและหลอด Pilot Lamp

5. ฉนวนรองบัสบาร์ 
เป็นฉนวนรอบรับบัสบาร์ โดยด้านหนึ่งยึดติดกับโครงตู้สวิทช์บอร์ด อีกด้านหนึ่งยึดบัสบาร์ไว้มีหลายชนิดให้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับบัสบาร์แต่ละแบบ

ส่วนประกอบหลักของสวิทช์บอร์ด
1. โครงตู้ (Enclosure)
2. บัสบาร์ (Busbar)
3. เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker)
4. เครื่องวัดไฟฟ้า (Meter)
5. อุปกรณ์ประกอบ (Accessories)

โครงตู้สวิตช์บอร์ด (Enclosure)
ทํามาจากแผ่นโลหะประกอบเป็นโครงตู้ ซึ่งอาจเปิดได้เฉพาะด้านหน้า หรือเปิดได้ทุกด้าน ขึ้นอยู่กับการออกแบบโดยมีคุณสมบัติที่สําคัญคือ
1.คุณสมบัติทางกล คือรับแรงทางกลจากภายนอกได้เพียงพอต่อการใช้งาน ทั้งภาวะปกติ และไม่ปกติได้
2.คุณสมบัติทางความร้อนคือทนความร้อนจากสภาพแวดล้อม ความผิดปกติในระบบและ อาร์กจากการลัดวงจรได้
3.คุณสมบัติต่อการกัดกร่อน คือสามารถทนการกัดกร่อนจากความชื้นและสารเคมีได้ นอกจากนี้ โครงตู้ยังทําหน้าที่ป้องกันอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ คือ
a.ป้องกันไม่ให้ผู้อยู่ใกล้สวิทช์บอร์ดสัมผัสถูกส่วนที่มีไฟ
b.ป้องกันอุปกรณ์ภายในตู้จากสิ่งต่าง ๆ ภายนอกเช่น น้ำ วัตถุแข็ง สัตว์เลื้อยคลาน เป็นต้น
c.ป้องกันอันตรายจากการอาร์กที่รุนแรงจนชิ้นส่วนอุปกรณ์อาจหลุดกระเด็นออกมา

บัสบาร์ (Busbar)
มีทั้งชนิดที่ตัวนําทําด้วยทองแดงและอลูมิเนียม รูปร่างของบัสบาร์ที่นิยมใช้กันทั่วไปเป็นแบบ Flat คือ มีพื้นที่หน้าตัด เป็น รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เนื่องจากติดตั้งง่าย ระบายความร้อนดี แบ่ง ออกเป็น 2 ประเภท คือ
1.บัสบาร์แบบเปลือย
2.บัสบาร์แบบทาสี

เซอร์กิตเบรกเกอร์ สำหรับตู้สวิตช์บอร์ด (Circuit Breaker)
สําหรับสวิทช์บอร์ดแรงต่ำ เบรกเกอร์ที่ใช้ทั่วไป มี 2 แบบ คือ Air Circuit Breaker และ Mold Case Circuit Breaker โดย Air CB. ใช้เป็น เมนเบรกเกอร์ในวงจรที่ใช้กระแสสูง

เครื่องวัดไฟฟ้า สำหรับตู้สวิตช์บอร์ด (Meter)
เครื่องวัดพื้นฐานที่ใช้ในตู้สวิทช์บอร์ดทั่วไปคือ โวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์ ซึ่ง ต้อง ลใช้งานร่วมกับ Selector Switch เพื่อวัดแรงดันหรือกระแสในแต่ละเฟส เอ็น พี ที อีเลคทริค ซัพพลาย บจก. พิกัดแรงดันของโวลต์มิเตอร์คือ 0-500V. ส่วนพิกัดกระแสของแอมมิเตอร์จะ ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของ Current Transformer เช่น 100/5A. เป็นต้น สําหรับตู้สวิทช์บอร์ดขนาดใหญ่อาจมี P.F. Meter, Watt Meter หรือ Var Meter เพิ่มเติมขึ้นอยู่กับการออกแบบตู้ บางตู้ก็อาจติดตั้ง P.F. Controller เพื่อควบคุมค่า Power Factor ในวงจรด้วย

 

ตู้สวิทซ์บอร์ด

 

ตู้สวิทซ์บอร์ด

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com

 

ตู้สวิทซ์บอร์ด


 

เอ็น พี ที อิเลคทริค บจก.
ดำเนินธุรกิจในการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ ทุกชนิด อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานอุตสากรรม เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ   รับออกแบบ-ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้เหล็กกันน้ำ หางปลา ปลอกหุ้มหางปลา ไส้ไก่พันสายไฟ รางเก็บสายไฟ รางโทรศัพท์ ท่ออ่อน สายไฟ และอื่นๆ

เอ็น พี ที อิเลคทริค บจก. ด้วยประสบการณ์ในการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ ทำให้มั้นใจได้ว่าสินค้าทุกชนิดเป็นสินค้าคุณภาพสูง ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยของทรัพย์สินของท่านอย่างแน่นอน เราพร้อมให้บริการท่านด้วยความเต็มใจ

บริการของเรา 
- จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ
- จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
- จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปต่างๆ
- ออกแบบ ตู้สวิทซ์บอร์ด
- ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ดตามสั่ง
- จำหน่ายตู้เหล็ก ตู้เหล็กกันน้ำ หางปลา ปลอกหุ้มหางปลา
- จำหน่ายรางเก็บสายไฟ รางเก็บสายไฟ รางวายดักส์
- จำหน่ายท่ออ่อน
- จำหน่ายสายไฟยี่ห้อต่างๆ

 

สนใจติดต่อ เอ็น พี ที อีเลคทริค ซัพพลาย บจก.

 

ที่อยู่ :  1-3 ซอยร่มเกล้า 56 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม 10520

 

โทรศัพท์ :  0-2737-6216-7, 0-2360-8752, 0-2737-7879

 

โทรสาร : 0-2737-6218

 

อีเมล : niwatnpt@gmail.com

 

เว็บไซต์ :  nptelectric.thailandpocketpages.com

ผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีต

เสาเข็มหน้าตัดตัวไอ (I)ผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีต ผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง : วัสดุภัณฑ์คอนกรีต บจก.


เสาเข็มหน้าตัดตัวไอ (I)

เสาเข็มคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป Prestressed Concrete Pile เป็นเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงที่หล่อจากโรงงาน ผลิตโดยอาศัยเทคนิคดึงในเส้นลวด Tendon ยังคงค้างอยู่ เมื่อคอนกรีตแข็งตัวจนได้กำลังอัดตามเกณฑ์แล้ว จึงตัดลวดรบแรงดึงออก โดยปกติการถ่ายกำลังจากลวดรับแรงดึงสู่คอนกรีต คอนกรีตต้องมีกำลังอัดไม่ต่ำกว่า 250 กก./ตร.ซม. และเมื่อคอนกรีตมีอายุ 28 วัน คุณสมบัติของคอนกรีตเมื่อทดสอบด้วยรูปทรงลูกบาศก์ขนาด 15x15x15ซม. ต้องมีกำลังอัดประลัยไม่ต่ำกว่า 420 กก./ตร.ซม. หรือเมื่อทดสอบด้วยรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูง 12 นิ้ว ต้องมีกำลังอัดประลัย ไม่ต่ำกว่า 350 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์ที่ใช้ อาจเป็นชนิดแข็งตัวเร็ว Rapid Hardening Strength cement, Type III หรือ ชนิดปอร์ตแลนด์ธรรมดา Ordinary Portland cement Type 1 สมสารเร่งการก่อตัว โดยมีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ไม่ต่ำกว่า 400 กก./ลบ.ม. ของคอนกรีต บ่มด้วยน้ำหรือไอน้ำ กำลังดึงอัดประลัยสูงสุดของลวดไม่ต่ำกว่า 17,500 กก./ตร.ซม. ส่วนเหล็กปลอกลูกตั้ง ควรใช้เหล็กกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9มม.

ในกรณีที่การขนส่งเสาเข็มเข้าไปยังหน่วยงาน ต้องผ่านถนน หรือซอยคดเคี้ยว เสาเข็มที่มีความยาว จะมีปัญหามากในการขนส่ง ดังนั้นจึงต้องหล่อเป็นท่อนๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการขนส่ง แล้วจึงเชื่อมต่อในระหว่างการตอก การเชื่อมต่อมี 2 วิธี คือ การใช้ปลอกเหล็กสวมใส่ และการเชื่อมประสานด้วยลวดเชื่อมไฟฟ้า ข้อเสียของการใช้ปลอกเหล็กสวมใส่ คือ ปลอกเหล็กอาจผุ เนื่องจากการกัดกร่อนของสารเคมีในดิน และหากดินมีการเคลื่อนตัว Slide เช่น ถูกแรงดันจากการตอกเสาเข็มข้างเคียง เสาเข็มมีโอกาสหลุดจากกันได้ง่าย วิธีการเชื่อมประสานด้วยไฟฟ้า ทำให้รอยต่อ มีความแข็งแรง ทนทาน และโอกาสที่เสาเข็มหลุดจากกันยากกว่าแบบใช้ปลอกเหล็กสวมใส่มาก

การต่อเสาเข็มโดยการเชื่อมประสานด้วยไฟฟ้า ทางโรงงานผู้ผลิตเสาเข็ม ต้องฝังแผ่นเหล็กไว้ที่หัวเสาเข็ม และปลายเสาเข็มส่วนที่ต้องการต่อกัน วิธีการต่อนั้น ต้องทำการตอกท่อนแรกให้จมลงไปเกือบเสมอระดับดินก่อน โดยสูงจากระดับดินประมาณ 30-60 ซม. แล้วยกท่อนที่มาต่อตั้งบนหัวเสาเข็มต้นล่าง จัดให้แนวตรงกัน และได้ดิ่ง แผ่นเหล็กหัวเสาเข็มต้นล่าง แนบสนิทกับปลายเสาเข็มต้นบน ประสานขอบแผ่นเหล็กทั้งสองต้นให้ติดกันโดยรอบ ด้วยการเชื่อมไฟฟ้า

 

 

  

นี่คือภาพโฆษณาในหนังสือ Thailand Pocket Pages 2018
ท่านสามารถติดต่อขอรับหนังสือได้ที่สำนักงาน
หรือ ดาวน์โหลด E-book ได้ที่นี่ >>>Click<<<

 บริษัท วัสดุภัณฑ์คอนกรีต จำกัด

บริษัทฯ ได้เริ่มก่อตั้งในปี 2521 จากประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง จึงประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญ ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจและเชื่อถือจากโครงการจัดสรร และโครงการก่อสร้างที่สำคัญของภาครัฐ และเอกชนเสมอมา

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วยเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงหน้าตัดตัวไอ และเสาเข็มหน้าตัดสี่เหลี่ยม เสาเข็มพิเศษต่างๆ ขนาดตามความเหมาะสมกับงานก่อสร้างประเภทต่างๆ เช่น งานก่อสร้างในโครงการทั่วไป ทั้งงานที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่างๆ รวมไปถึงงานบริการรับตอกเสาเข็ม

ผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงของบริษัท ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. (396-2549) ซึ่งรับประกันถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้การรับรองระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ ISO 9001 และรักษาระบบการบริหารคุณภาพได้ อย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้

Concrete Productive Materials Company Limited (CPM)

Concrete Productive Materials Company Limited (CPM) offcially set up in 1978. More than 20 years of experience in ผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง Pre-stressed Concrete Products, we are trusted by out customers, both from private and public sector, in reliable and responsible service.Our products are including I-Shape and Shape Pre-stress Concrete Piles with piling service by professional team worker provide for various kinds of consruction projects. ISO 9001 and TIS.396-2549 Certified.สนใจติดต่อ

 

วัสดุภัณฑ์คอนกรีต บจก.

 

 ที่อยู่ : 8/35 หมู่ 18 หมู่บ้าน ป.ผาสุก ถนนบรมราชชนนี 101 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 

เบอร์โทรศัพท์ : +66 2885 7425

 

เบอร์โทรสาร :+66 2885 7544

 

อีเมล์ : cpmthaisa@gmail.com

 

เว็บไซต์ : cpmthai.thailandpocketpages.com

 

เว็บไซต์ : www.cpmthai.com

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เช่า สายงานน้องใหม่ของ PATCO

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เช่า สายงานน้องใหม่ของ PATCO

 

 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เช่า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าคุณภาพ จาก PATCO

 

 

 

บริษัทพัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด จำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เช่า สายงานน้องใหม่ของ patco. ราคาย่อมเยา มีตั้งแต่ 13 - 300 kva เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับงานกู้ภัย ต่าง ๆ มากมาย ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ 

 

สนใจติดต่อคุณอรุณี 081-3583800
ติดตามสินค้าอื่น ๆ ของบริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัดได้ที่ : www.patcogenerator.com
หรือสนใจสินค้าทักอื่นได้เลยจ้า โทร. 02-3171290-2 หรือ เบอร์มือถือ 081-3583800
สามารถแอดไลน์เพื่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : http://line.me/R/ti/p/~salepatcopowerบริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องยนต์ เกียร์เรือ เครื่องยนต์การเกษตร เครื่องตัดหญ้าทุกชนิด เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำเร็จรูป เครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เช่า พร้อมอะไหล่และบริการขาย รวมทั้งผลิตซ่อม ประกอบเครื่องตัดหญ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกชนิดจำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ,เครื่องปั่นไฟ ,เครื่องตัดหญ้า นำเข้าผลิต และจัดจำหน่ายตัวเครื่องพร้อมอะไหล่ต่าง ๆ รับผลิตประกอบเครื่องปั่นไฟตามความต้องการของลูกค้า จากโรงงานที่ได้มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

 

 

 

 

 

      เครื่องปั่นไฟ หรือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "ไดปั่นไฟ" คือ เครื่องกลที่ใช้สำหรับแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการทำงาน ว่าเมื่อสนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ตัดขดลวด หรือขดลวดเคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็กก็จะได้ไฟฟ้าออกมา

 

      เครื่องปั่นไฟ หรือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระเเสตรง
2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระเเสสลับ

 

 

พัฒนายนต์ชลบุรี บจก. จำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องยนต์อเนกประสงค์ เครื่องตัดหญ้า ตัวแทนจำหน่ายเครื่องปั่นไฟ เครื่องปั่นไฟราคา จำหน่ายเครื่องยนต์อเนกประสงค์ เครื่องตัดหญ้าคุณภาพ ปั๊มลม เครื่องปั่นไฟ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าคุณภาพสูง จำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอุตสาหกรรม, เครื่องตัดหญ้าคุณภาพ, จำหน่ายเครื่องยนต์อเนกประสงค์ จำหน่ายเครื่องปั่นไฟราคาถูก จำหน่ายปั๊มน้ำเบนซิน-ดีเซล ขายเครื่องปั่นไฟ จัดจำหน่ายเครื่องปั่นไฟ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ราคาเครื่องปั่นไฟ ศูนย์รวมเครื่องกำเนิดไฟ ให้เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารายวัน ให้เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารายเดือน ให้เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารายปี เครื่องยนต์เรือดีเซลพัฒนายนต์ชลบุรี


เครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เช่า ให้บริการในพื้นที่ ชลบุรี ระยอง ศรีราชา สัตหีบ บางละมุง พานทอง หนองใหญ่ บ่อทอง บ้านบึง พนัสนิคม ฉะเชิงเทรา กรุงเทพฯ หนองจอก ลาดกระบัง บางขุนเทียน คลองสามวา มีนบุรี ประเวศ ทวีวัฒนา บางแค บางเขน สายไหม หนองแขม บางบอน จตุจักร ทุ่งครุ ตลิ่งชัน บางกะปิ สะพานสูง จอมทอง บึงกุ่ม สวนหลวง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดพร้าว วังทองหลาง บางนา ภาษีเจริญ คันนายาว ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ ห้วยขวาง พระโขนง คลองเตย วัฒนา บางกอกน้อย บางซื่อ บางพลัด บางคอแหลม ดุสิต พญาไท สาทร ธนบุรี ดินแดง ปทุมวัน ราชเทวี บางกอกใหญ่ คลองสาน บางรัก พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วประเทศ


สนใจติดต่อ
พัฒนายนต์ชลบุรี บจก.
40 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม. 8 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : +662 3171 290 2
โทรสาร : +662 316 840 8
อีเมล : sdmr02@patco.co.th
patcogenerator.brandexdirectory.com


 

สายรัดแพ็คกิ้ง

อลูมิเนียมฟอยล์, แพ็คกิ้งฟอยล์, สายรัดแพ็คกิ้ง, สายรัดพลาสติกPP : โตไกล บจก.

 

 

อลูมิเนียมฟอยล์ แพ็คกิ้งฟอยล์

 

อลุมิเนียมฟอยล์ แพ็คกิ้งฟอยล์  Vacuum  foil  Aluminium foil, Packing foil  สำหรับงานแพ็คกิ้งเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีมูลค่าเพื่อป้องกันการเสียหายจากความชื้น แพ็คกิ้งด้วยระบบสูญญากาศ-อลูมิเนียมฟอยล์

 

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 

 


บริษัท โตไกล จำกัด ศูนย์รวม สายรัด เครื่องมือและวัสดุบรรจุภัณฑ์ ที่ใช้ในการแพ็คกิ้งเหมาะกับการรัดสินค้าที่มีน้ำหนักมาก หรือบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ในการบรรจุตู้ และการขนส่ง เพื่อป้องกันสินค้าล้มเอียง ในตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อป้องกันสินค้าล้มเอียงออกจากพาเลท  พร้อมให้คำปรึกษา บริการบรรจุ, ผูกมัด,หีบห่อสินค้า-เครื่องจักร ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งสินค้า โลจิสติกส์ (Logistics)  และอุตสาหกรรมทุกประเภท ณ สถานที่ของท่าน

บริการของเรา

 • Consulting and packing service at your site is available upon request ให้คำปรึกษาบริการบรรจุ ,ผูกมัด,หีบห่อสินค้า-เครื่องจักร ณ สถานที่ของท่าน

 •  

จำหน่ายเครื่องมือวัสดุ บรรจุภัณฑ์ ที่ใช้ในการแพ็คกิ้งสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท

 • POLYESTER STRAPPING สายรัดโพรีเอสเตอร์

 • EXTRUDED POLYESTER STRAPPING

 • POLYPROPELENE STRAPPING (PP ) สายรัดพลาสติก PP

 • CORNER BOARDกระดาษมุม กันกระแทกHEAT GUN ปืนทำความร้อน

 • STRETCH FILM ฟิล์มยืด พันพาเลท พลาสติกหุ่มสินค้

 • SOF BARRIER ฟิล์มหด ฟิล์มห่อสินค้า

 • BUBBLE SHEET-  DUNNAGE AIR BAGs พลาสติกกันกระแทก ถุงลมกันกระแทก air bubble

 • OPP  AND ADHESIVE TAPES เทปกาว opp เทปใส เทปย่น เทปกาวสองหน้า สายรัดกล่อง เครื่องมือต่างๆ

 • STEEL STRAPPING สายรัดเหล็ก, เหล็กพืด

 • SECURITY SEALS อุปกรณ์ซีลเล็คเพื่อความปลอดภัย ซีลล็อคตู้คอนเทนเนอร์/ซีลล็อคตู้สินค้า/ซีลล็อคถัง

 •  
 

สนใจติดต่อ
โตไกล บจก.
216/9 หมู่ 10 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์ : +66 38 34 2200, +66 38 34 2201
โทรสาร : +66 38 77 7658
อีเมลล์ : sutape2002@yahoo.com
เว็บไซต์ สายรัดปิดตู้คอนเทนเนอร์ : www.toklai-packaging.com
เว็บไซต์ : toklai.brandexdirectory.com

รับซื้อขายที่ดินทั่วประเทศไทย

รับซื้อที่ดินต่างจังหวัด, รับซื้อขายที่ดินทั่วประเทศไทย, นายหน้าขายที่ดิน : ซีทู ดีไซน์ เซ็นเตอร์ หจก.

 

 

ที่ดินหัวหิน 15 ไร่ ใกล้สวนน้ำนาวา 33 ล้าน

 

ขายที่ดินแปลงสวย ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 15 ไร่ 3งาน 55 ตารางวา เป็นที่ดินมีโฉนด

 

ชื่อ ที่ดินหัวหิน

 

พื้นที่. 15 ไร่ กว้าง 80*300 เมตร

 

ขนาด. กว้าง 80*300 เมตร

 

ที่ตั้ง. หัวหิน ซอย112. แขวงทับใต้

 

ถนน หัวหิน. ตัดออก เพชรเกษม

 

ไม่มีภาระ

 

มีทางเข้าออก หลายทาง หัวหิน 112. กับหัวหิน 70

 

ใกล้โครงการมหาสมุทร. สวนน้ำวานา นาวา

 

เหมาะทำบ้านจัดสรร รีสอร์ท

 

ราคาเสนอ. 33 ล้าน

 

มีห้าง สรรพสินค้าblue port. โรงแรมมากมาย

 

ติดนายทุน

 

 

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 

 

รับซื้อขายที่ดินทั่วประเทศไทย, นายหน้าขายที่ดิน, รับซื้อที่ดินต่างจังหวัด, รับซื้อขายคอนโดมิเนี่ยม, ซื้อขายที่ดิน, ขายที่ดิน, รับซื้อขายที่ดิน, อพาร์ทเม้นท์, รับซื้อขายบ้าน, บ้านเดี่ยว, ทาว์เฮ้าส์, โรงงาน, อาคารพาณิชย์  : ซีทู ดีไซน์ เซ็นเตอร์ หจก.

 

รับซื้อขายที่ดินทั่วประเทศไทย นายหน้าขายที่ดิน รับซื้อที่ดินต่างจังหวัด รับซื้อขายคอนโดมิเนี่ยม อพาร์ทเม้นท์ รับซื้อขายบ้าน บ้านเดี่ยว ทาว์เฮ้าส์ โรงงาน อาคารพาณิชย์  รับซื้อขายที่ดินราคาดี รับซื้อขายที่ดินราคาสูง รับซื้อขายที่ดินกรุงเทพ รับซื้อขายที่ดินหลาดหลายทำเล รับซื้อขายที่ดินแปลงใหญ่ รับซื้อขายโครงการคอนโด แหล่งซื้อขายที่ดิน ทำเลทอง ขายที่ดิน รายละเอียดครบ มีข้อมูลขายที่ดิน รูปภาพ แผนที่ชัดเจน มีประกาศขายที่ดิน ที่ครบถ้วนมากที่สุด

 

โดยมีทีมงานมืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์จริง ในการขาย และการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนด้วยรูปแบบการทำงานที่ทันสมัย และใส่ใจในทุกรายละเอียด มีความคล่องตัวสูง

 

 เราพร้อมให้บริการในเขตพื้นที่ หนองจอก ลาดกระบัง บางขุนเทียน คลองสามวา มีนบุรี ประเวศ ทวีวัฒนา บางแค บางเขน สายไหม หนองแขม บางบอน จตุจักร ทุ่งครุ ตลิ่งชัน บางกะปิ สะพานสูง จอมทอง บึงกุ่ม สวนหลวง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดพร้าว วังทองหลาง บางนา ภาษีเจริญ คันนายาว ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ ห้วยขวาง พระโขนง คลองเตย วัฒนา บางกอกน้อย บางซื่อ บางพลัด บางคอแหลม ดุสิต พญาไท สาทร ธนบุรี ดินแดง ปทุมวัน ราชเทวี บางกอกใหญ่ คลองสาน บางรัก พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วประเทศ

 

สนใจติดต่อ
ซีทู ดีไซน์ เซ็นเตอร์ หจก.
72/42 ม.3 ต. บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : +668 1699 9544,+668 3138 6086
โทรสาร : +662 583 0644
อีเมลล์ : CHAIYOS150@YAHOO.COM,CHONWADEE@HOTMAIL.COM
เว็บไซต์ นายหน้าขายที่ดิน : www.c2designcenter.com
เว็บไซต์ : C2designcenter.brandexdirectory.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15